Er zijn 5 kleuterklassen op haar school en vorig jaar was de instroom erg ongelijkmatig door de enorme groei van de school. Daarom hebben ze afgelopen zomervakantie alle kleuters door elkaar gemixed en zijn de klassen nu gelijkmatig verdeeld met jongens/ meisjes en 4/ 5 jarigen.
Dat betekent wel voor Fiona dat ze in een hele andere klas zit dan vorig schooljaar. Ze heeft een nieuwe juf, Monique, en heel veel nieuwe klasgenootjes. Wel zijn haar twee beste vriendinnetjes, Marit en Zoë, meeverhuisd met haar.

Het definitieve schoolgebouw van de Zuiderzee is pas in mei 2010 klaar. Daarom zat de school vorig jaar bij de Montessorischool in. Omdat de Montessorischool ook heel erg gegroeid is en de ruimte zelf nodig had, zijn alle klassen nu verhuisd naar twee noodgebouwen die naast elkaar staan, aan de rand van een groot speelplein.
Het was dus op 17 augustus, de eerste schooldag, een spannende dag. Wie zou precies juf Monique zijn, in welk lokaal zou ze komen te zitten en met welke kinderen?
Gelukkig is alles heel erg goed gegaan. Ze zit in het noodgebouw met het blauwe randje en haar naschoolse opvang zit nu in het noodgebouw met het rode randje. Juf Monique heeft de klas erg gezellig ingericht en omdat er nog een instroom is van een aantal 4-jarigen dit gehele schooljaar, zit ze nu in een klasje van ongeveer 20 kinderen waaronder dus haar twee beste vriendinnen. Ook bleek een meisje van de opvang nu bij haar in de klas te zitten!
Na afloop van de eerste dag kwam Fiona doodmoe thuis maar blij, ze had het leuk gehad en juf Monique kende allemaal leuke liedjes!

De eerste week stond in het teken van kennismaking en elkaar leren kennen. De tweede week zijn ze gestart met het thema: wie ben ik.
De kinderen moesten hun geboortekaartje meebrengen en een babyfoto van zichzelf. Dat hangt nu op het prikbord. Ook werd er gepraat waar babys vandaan komen en hebben ze zichzelf als baby in de buik getekend. Onderzoeksvragen die naar aanleiding van het woordweb naar voren kwamen bij de kinderen zijn:
- hoe groeien tanden?
- hoe komt een baby in de buik van de mama?
- hoe wordt een baby geboren?
- hoe groei ik?

Al met al kan ik concluderen dat Fiona zich helemaal lekker voelt in de klas en goed mee doet. Dat was dus een goede start!